Amadeus
Napisz  e-Mail this page  Prześlij stronę  e-Mail this page Drukuj  Print    
 
Strona główna Główne założenia Zasady Rejestracja Zestawienie punktów Lista prezentów Promocje
Logowanie
Numer klienta
Hasło
Nie pamiętasz hasła?

Zasady uczestnictwa w Klubie AMADEUS PRIVILEGE

Celem programu jest zwiększenie liczby rezerwacji hotelowych, samochodowych i ubezpieczeniowych z wykorzystaniem systemu Amadeus jego promocja wśród Klientów, biur podróży i dostawców usług.

Członkostwo w Klubie AMADEUS PRIVILEGE ogranicza się do kraju, w którym działa ten program lojalnościowy. Przystąpienie do niego jest dobrowolne. Wystarczy przesłać prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny.

AMADEUS PRIVILEGE zastrzega sobie prawo odmówienia członkostwa osobom, które nie spełniają warunków uczestnictwa w programie określonych w regulaminie.

Każdy Członek Klubu otrzymuje indywidualny numer identyfikacyjny, a uczestnictwo w programie liczy się od dnia jego pierwszego użycia wraz z dokonaniem rezerwacji segmentu hotelowego, samochodowego lub ubezpieczeniowego w systemie Amadeus.

Segment stanowi jednostkę obliczeniową w AMADEUS PRIVILEGE. Po zrealizowaniu segmentu (segment netto) uczestnik programu otrzymuje określoną liczbę punktów.

Punkty zdobywa się i oblicza na podstawie skali i kryteriów przedstawionych szczegółowo w sekcji dot. Warunków Ogólnych Programu.

Każdemu Uczestnikowi, który uzyska punkty, automatycznie zostaje otwarte konto osobiste. Zarówno konto jak i punkty można przekazywać, pozostawiać w spadku lub łączyć z kontem innej osoby, ale tylko w ramach jednej firmy.

Zrealizowane segmenty umożliwiają Uczestnikowi programu uzyskanie prezentów i nagród, zgodnie z zasadami zawartymi w Warunkach Ogólnych i dokumentacji AMADEUS PRIVILEGE.

Raz wydany prezent czy nagroda nie podlega wymianie, refundacji, odsprzedaży czy zamianie na gotówkę. Klub AMADEUS PRIVILEGE ma prawo ograniczyć ilość danych nagród lub prezentów.

Uczestnik Klubu ponosi wyłączną odpowiedzialność za użytkowanie prezentów lub nagród, bez względu na to, czy są one używane przez niego samego czy osoby trzecie.

Przedstawiony asortyment nagród może ulec zmianie w zależności od dostępności oraz różnić się od przedstawianych na zdjęciach.

Wszystkie nagrody wydawane członkom klubu Amadeus Privilege przez Amadeus Polska Sp. z o.o. podlegają rozliczeniu podatkowemu zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez członka programu Amadeus Privilege.

Warunkiem otrzymania narody przez agenta od 1 lipca 2013 r. jest podanie danych osobowych niezbędnych do przygotowania stosownego formularza, pozwalającego na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym tj.: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL i nazwy oraz adresu Urzędu Skarbowego. Dane należy przesłać mailem na adres salespl@amadeus.com lub uzupełnić w profilu użytkownika. Warunkiem otrzymania zamówionej nagrody jest przesłanie ww. danych. Każdy członek programu zobowiązuje się do rozliczenia dochodów uzyskanych z tytułu uzyskanych nagród w programie Amadeus Privilege we własnym zakresie.

Wszystkie nagrody rzeczowe wysyłane przez Amadeus Polska na adres biura. Sponsorem pozostałych nagród, takich jak vouchery pobytowe czy restauracyjne jest sieć hotelowa lub wypożyczalnia samochodów, która odpowiedzialna jest za ich dostarczenie.Best viewed with Internet Explorer 8 or above.